قوانین فوتبال

فوتبال یک ورزش تیمی است که از دو نیمه تشکیل شده است و هر نیمه ۴۵ دقیقه است( جمعا نود دقیقه ). به عنوان یک قانون، داور به هر نیمه زمان مشخصی را اضافه خواهد کرد که جزیی از این نیمه ها محسوب میشود. استراحت بین نیمه ی اول و دوم ۱۵ دقیقه است . دو تیم در بازی شرکت میکنند که هرکدام با دروازه بان ۱۱ نفر عضو دارند. بازی در زمین چمن برگزار میشود. هدف از بازی این است که با پاس دادن توپ به یکدیگر به تیم مقابل گل بزنند . منتقل کردن توپ اکثرا از طریق پا است و استفاده از دست ها مجاز نمیباشد. برنده ی بازی تیمی است که گل بیشتری را به ثمر برساند. اگر در طول دو نیمه تعداد گل های زده شده ی هر دو تیم برابر باشند، بر اساس قوانین بازی دو حالت وجود دارد:
 
۱.مساوی : این نتیجه در رقابت ها و مسابقاتی ثبت میشود که امتیازها به صورت زیر محاسبه میشوند : سه امتیاز به تیم برنده داده میشود، یک امتیاز برای مساوی ، و هیچ امتیازی برای باخت در نظر گرفته نمیشود. این نتیجه همچنین برای بازی های دوستانه در نظر گرفته میشود.
 
۲. یک وقت اضافه با دو نیمه: هر کدام ۱۵ دقیقه ( جمعا ۳۰ دقیقه) در نظر گرفته میشود. اگر مجددا در این وقت اضافه برنده ی بازی مشخص نشد، بازی به ضربات پنالتی کشیده میشود تا برنده ی بازی مشخص شود. این حالت در رقابت ها و مسابقاتی رخ میدهد که هیچ امتیازی به تیم ها داده نمیشود و هدف مشخص کردن این است که کدام تیم برنده ی بازی خواهد شد و به مرحله ی بعدی رقابت ها صعودخواهدکرد ( مثلا یک هشتم نهایی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی ، فینال و غیره) و یا کدام تیم برنده ی نهایی است ( اگر برنده ی فینال باشد).
 
در طول بازی تیم ها اجازه دارند که بازیکن ها را تعویض کنند. در مسابقات رسمی تعداد قانونی تعویض ها ۳ است ، در مسابقات دوستانه این رقم میتواند با توافق دو طرف افزایش یابد.
 
بازیکن در موقعیت آفساید خواهد بود اگر زمانی که از هم تیمی خود توپ را دریافت میکند :
۱. او در نیمه ی زمین رقیب باشد ،
 ۲. او به خط دروازه رقیب هم از توپ و هم از اخرین بازیکن رقیب نزدیکتر است( معمولادروازه بان آخرین بازیکن رقیب است ).
 
در صورت زیر پاگذاشتن مقررات یک ضربه آزاد برای تیم مقابل از طرف داور در نظر گرفته میشود، برای خطای سنگین و شدید بازیکن مورد نظر کارت زرد دریافت میکند، و زمانی که خطا خیلی بارز باشد او کارت قرمز دریافت میکند. بازیکنی که کارت قرمز دریافت میکند از زمین اخراج میشود . در صورتی که بازیکن در نیمه ی زمین خود خطا کند ضربه پنالتی به نفع تیم رقیب گرفته خواهد شد.

 در صورتی که توپ از زمین خارج شود ، بازیکن رقیبی که اخرین ضربه را به توپ زده باشد ضربه ی ازاد را خواهد زد ، و در صورتی که توپ از قسمت جلوی زمین (دروازه) خارج شود ، ضربه ی دروازه و یا ضربه کرنر در نظر گرفته میشود ( بسته به اینکه کدام تیم اخرین بار به توپ ضربه زده است).

در مسابقات فوتبال شرط ها در وقت قانونی محاسبه می شوند مگر اینکه توسط پرووایدر چیزی غیر از آن اعلام شده باشد. نتایج به دست آمده در وقت اضافه و ضربات پنالتی، در تسویه شرط هایی که برای وقت قانونی بسته شده اند محاسبه نمی شوند. وقت های تلف شده در نیمه اول و دوم جز وقت قانونی بازی به حساب می آیند. وقت کامل بازی در مسابقه فوتبال ۹۰ دقیقه می باشد (هر نیمه ۴۵ دقیقه طول می کشد). در بازی فوتبال با فرمت متفاوت، تذکر و اطلاع رسانی در مورد نوع فرمت مسابقه درمتن شرط توضیح داده می شود. فرمت بازی فوتبال می تواند در حین بازی تغییر نماید. در این صورت اگر اطلاع رسانی نشده باشد کلیه شرط ها با ضریب ۱ تسویه می شوند، به استثنای شرط هایی که نتایج آنها تا آن زمان مشخص شده و ارتباطی با فرمت بازی ندارند. پیش بینی هایی که برای بازی فوتبال ارائه می شوند:
 


- برد تیم اول در مسابقه (نیمه) – " برد ۱ "

- تساوی در مسابقه (در نیمه) – " مساوی "

- برد تیم ۲ در مسابقه (نیمه) – " برد ۲ "

- تیم اول بازی (نیمه) را نمی بازد  – " برد ۱ – مساوی "

- یکی از تیم ها بازی (نیمه) را خواهد برد    - " برد ۱ – برد ۲ "

-  تیم دوم بازی (نیمه) را نمی بازد  – " مساوی – برد ۲ "

- تیم اول کل بازی (نیمه) را با هندیکپی که برای او محاسبه می شود  می برد (نمی بازد) – " هندیکپ ۱ "

- تیم  دوم کل بازی (نیمه) را با هندیکپی که برای او محاسبه می شود می برد (نمی بازد) – " هندیکپ ۲ "

- شرط های مربوط به مجموع گل های به ثمر رسیده توسط تیم ها در کل بازی (نیمه) – " مجموع بیشتراز (کمتراز) از ارقام  ذکر شده درمتن شرط ".

- شرط های مربوط به مجموع گل های به ثمر رسیده توسط هر کدام از تیم ها به تنهایی در مسابقه (نیمه) – " مجموع بیشتراز (کمتراز) از مقدار ذکر شده در شرط ".

 

- شرط های مربوط به زوج ( فرد ) بودن تعداد گل های به ثمر رسیده در کل بازی (نیمه). 

- شرط هایی که در مورد مقایسه نتایج نیمه ها بسته می شوند (در کدام نیمه گل بیشتری به ثمر خواهد رسید).

سه حالت شرط برای این مورد می تواند ارائه گردد: 

 

الف) تعداد گل های نیمه اول بیشتر خواهد بود "۱>۲" (تعداد گل های به ثمر رسیده در نیمه اول بیشتر از نیمه دوم خواهد بود).
 
ب) تعداد گل ها در هر دو نیمه برابر خواهد بود "۱=۲" (تساوی گل ها در هر دو نیمه).

ج) تعداد گل های نیمه دوم بیشتر خواهد بود "۱<۲" (تعداد گل های به ثمر رسیده در نیمه دوم بیشتر از نیمه اول خواهد بود).

شرط های مربوط به امتیاز نهایی مسابقه:

 

این مورد برای پیش بینی نتایج در نیمه اول یا کل مسابقه به طور همزمان ارائه می شود. ۹ گزینه برای این حالت می تواند ارائه گردد:( 
"۱/۱" : برد تیم اول در نیمه اول و کل بازی.
"تساوی/۱": برد تیم اول در نیمه اول و تساوی در کل بازی.
"۲/۱": برد تیم اول در نیمه اول و برد تیم دوم درکل بازی.
"تساوی/ ۱":مساوی در نیمه اول و برد تیم اول در کل بازی.
"تساوی/تساوی": مساوی در نیمه اول و کل بازی.  
تساوی/۲: مساوی در نیمه اول و برد تیم دوم در کل بازی. 
"۱/۲": برد تیم دوم در نیمه اول و برد تیم اول در کل بازی.
"۲/تساوی": برد تیم دوم در نیمه اول و تساوی در کل بازی.
"۲/۲": برد تیم دوم در نیمه اول و کل بازی.

- شرط های مربوط به گل زدن (نزدن) تیم اول (تیم دوم).
- شرط های مربوط به گل زدن (نزدن) هر دو تیم.
- شرط های مربوط به گل نزدن (زدن) حداقل یکی از تیم ها.
- شرط های مربوط به گل زدن (نزدن) یک گل در نیمه اول (دوم).
- شرط های مربوط به اینکه یک تیم اولین گل (دومین گل، گل بعدی") را در نیمه (کل بازی) به ثمر می رساند.
- شرط های مربوط به زدن اولین گل (دومین گل یا گل بعدی) در بازه زمانی مشخص شده (بازه زمانی برحسب  دقیقه به طور دقیق مشخص می گردد ).
- شرط مربوط به اینکه کدام تیم آخرین گل مسابقه را به ثمر می رساند.
- شرط های مربوط به زدن آخرین گل در بازه زمانی مشخص شده (بازه زمانی بر حسب دقیقه به طور دقیق مشخص می گردد).

در صورتی که تنها یک گل در مسابقه به ثمر برسد، این گل به عنوان گل اول و آخر در نظر گرفته می شود.
برای مثال اگر مسابقه با نتیجه ۰: ۱ به پایان برسد این یک گل به عنوان اولین و آخرین گل در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین شرط های بسته شده روی گزینه های، "اولین گل توسط تیم اول به ثمر می رسد" و "تیم اول آخرین گل را به ثمر خواهد رساند" برنده خواهند بود.

- شرط های مربوط به اینکه کدام تیم بازی را شروع خواهد کرد:

شبکه های تلویزیونی و کانالهای معرفی شده توسط پرووایدر در برنامه ( لاین ) به عنوان مبنای محاسبه نتیجه این شرط در نظر گرفته می شوند.در صورتیکه نتیجه این رخداد از موارد اعلام شده به دست نیامد، اطلاعات استخراج شده از وب سایتهای مشخص شده در جدول در زمان تسویه شرط ملاک قرار می گیرند. اما در حالتیکه اطلاعات مورد نظر از هیچکدام از این منابع به دست نیامد، شرطها با ضریب ۱ تسویه خواهند شد.
 
- شرط های مربوط به گرفتن پنالتی (عدم گرفتن) در طول مدت مسابقه .

- شرط های مربوط به اینکه بازیکنی از بازی اخراج خواهد شد ( کارت قرمز به بازیکنی داده می شود ) یا خیر.

- شرط بستن روی اینکه گل به خودی در مسابقه زده می شود یا خیر.

گل به خودی توپی است که توسط بازیکن در دروازه خودی جای می گیرد و به نفع تیم مقابل در نظر گرفته می شود. 
- شرط بستن روی برتری یکی از تیم ها در تعداد اخطارها (کارت های زرد) گرفته شده در مسابقه (نیمه)، مثلا "برد۱ "
- شرط بستن روی دریافت تعداد برابر اخطار (کارت زرد) توسط دو تیم در کل مسابقه (نیمه) – "مساوی"
- شرط های مربوط به برتری تیم ۲ در دریافت اخطار (کارت قرمز) در کل مسابقه (نیمه) – "برد ۲"
- شرط های مربوط به برتری (عدم باخت) تیم اول در تعداد اخطارهای دریافت شده (کارت زرد) در کل مسابقه (نیمه) با در نظر گرفتن هندیکپ در محاسبه – "هندیکپ ۱" 
- شرط های مربوط به برتری (عدم باخت) تیم دوم در تعداد اخطارها (کارت های زرد) دریافت شده در کل مسابقه (نیمه) با در نظر گرفتن هندیکپ در محاسبه – "هندیکپ ۲"
- شرط های مربوط به تعداد اخطارها (کارت های زرد) گرفته شده، بیشتراز ( کمتر از) ارقام ارائه شده در متن شرط. 
- شرط  ثبت شده مربوط به زوج و فرد بودن تعداد اخطارها.
-شرط های مربوط به اینکه بازیکن کدام تیم اولین اخطار (کارت زرد) را در کل مسابقه (نیمه) دریافت می کند یا هر دو تیم به طور همزمان اخطار اول را دریافت خواهند کرد.
(اگر طبق گزارش رسمی مسابقه، دو تیم همزمان اولین اخطار را دریافت کنند واین شرط توسط پرووایدر پیش بینی نشده باشد، شرط های بسته شده در مورد "تیم اول اولین اخطار را دریافت می کند" و "تیم دوم اولین اخطار را دریافت می کند" با ضریب ۱ محاسبه خواهند شد).
- شرط های بسته شده در مورد بازه زمانی دادن اولین اخطار به بازیکن هر کدام از تیم ها (بازه زمانی بر حسب دقیقه).
- شرط های بسته شده در مورد اینکه کدام تیم اخطار بعدی را دریافت می کند (هیچکدام از تیم ها اخطار بعدی را دریافت نمی کند).
اگر بازیکنی با دریافت دو اخطار اخراج شد، در زمان تسویه شرط های مربوط به دریافت اخطار (کارت زرد)، کارت زرد دوم به عنوان کارت قرمز محاسبه می گردد نه به عنوان کارت زرد.
برای مثال، بازیکنی در یک بازی  دو کارت زرد دریافت کرده و اخراج می شود و هیچ بازیکن دیگری اخطاری دریافت نمی کند، در این مورد، شرط ها بر اساس داده شدن یک کارت زرد و یک کارت قرمز در مسابقه تسویه خواهند شد. 
در هنگام تسویه شرطهای مربوط به اخطارها و اخراج ها فقط آنهایی که مربوط به بازیکن حاضر در زمین در لحظه دادن کارت می باشند مورد محاسبه قرار می گیرند.
کارت های زرد و قرمزی که به بازیکنان ذخیره، بازیکنانی که در مسابقه شرکت داشته ولی تعویض شده اند، مربی یا اعضای تیم مربی گری داده می شوند همچنین کارت های قرمز و زرد داده شده بعد از زده شدن سوت پایان بازی در زمان تسویه شرط های مربوط به این مورد به حساب نمی آیند.

زمان محاسبه شونده برای کارت زرد یا اخراج همان زمان نشان دادن کارت توسط داور به بازیکن می باشد.
- شرط مربوط به برتری تیم اول درتعداد کرنرهای زده شده در مسابقه (نیمه) -  "برد ۱"

- شرط مربوط  به تعداد کرنرهای برابر توسط دو تیم در مسابقه (نیمه) - "مساوی"

- شرط مربوط به برتری تیم دوم در تعداد کرنرهای زده شده در مسابقه (نیمه) – "برد۲"

- شرط بستن روی برنده شدن تیم اول (عدم باخت) در تعداد کرنرهای زده شده در مسابقه (نیمه) با در نظر گرفتن هندیکپ برای محاسبه آن – " هندیکپ ۱"

- شرط بستن روی برنده شدن تیم دوم (عدم باخت) در تعداد کرنرهای زده شده در مسابقه (نیمه) با در نظر گرفتن هندیکپ برای محاسبه آن – "هندیکپ۲"

- شرط های مربوط به مجموع کرنرهای زده شده بیشتر از (کمتر از) ارقام مشخص شده در متن شرط.

- شرط مربوط به زوج (فرد) بودن تعداد کرنرهای زده شده

شرط ها: کدام تیم اولین کرنر بازی را خواهد زد.

- شرط بستن روی بازه زمانی زده شدن اولین کرنر(بازه زمانی بر حسب دقیقه)

- شرط ها: کدام تیم کرنر بعدی را خواهد زد. (هیچکدام از تیم ها کرنر بعدی را نخواهند زد یا کرنر دیگری زده نخواهد شد ).

کرنر زمانی به حساب می آید که توپ از نقطه کرنر زده شود اما زمان کرنر زمانی در نظر گرفته می شود که داور آن را اعلام نماید. در صورتیکه کرنر گرفته شود ولی زده نشود، در مورد شرط های مربوط به تعداد کرنرهای زده شده محاسبه نخواهد شد.
- شرط ها: کدام تیم اولین تعویض را انجام خواهد داد (هر دو تیم به طور همزمان اولین تعویض را انجام خواهند داد.)

- شرط بستن روی تعداد تعویض های انجام شده بیشتر از (کمتر از) ارقامی که در متن شرط ذکر شده اند.

- شرط ها: در کدام بازه زمانی اولین تعویض انجام خواهد شد. (بازه زمانی بر حسب دقیقه).

- شرط های مربوط به گل زدن (نزدن) بازیکنی که تعویض می شود.

- شرط های مربوط به انجام اولین تعویض در نیمه اول (بین دو نیمه ، نیمه دوم).

- شرط های مربوط به تعداد ضربه آزاد بیشتر از (کمتر از) تعدادی که در متن شرط ذکر شده است.

- شرط های مربوط به تعداد آفساید های گرفته شده بیشتر از (کمتر از) تعدادی که در متن شرط ذکر شده است.

- شرط ها: درصد مالکیت توپ توسط تیم اول (تیم دوم) بیشتر از (کمتر از) ارقامی که در متن شرط ذکر شده است (به درصد بیان می شود).

شرط های مربوط به:
الف) ضربه دروازه اولین (آخرین) رخداد بازی خواهد بود: (در صورتیکه از بین گزینه های ارائه در متن شرط، مورد ضربه دروازه اولین (آخرین) رخداد در بازی انتخاب شده باشد و اتفاق بیافتد، نتیجه شرط مورد نظر برد خواهد بود.

ب) پرتاب اوت اولین (آخرین) رخداد در بازی خواهد بود: (در صورتیکه از بین گزینه های ارائه در متن شرط، مورد پرتاب اوت اولین (آخرین) رخداد در بازی انتخاب شده باشد و اتفاق بیافتد، نتیجه شرط مورد نظر برد خواهد بود).

ج) ضربه کرنر اولین (آخرین) رخداد در بازی خواهد بود. (در صورتیکه از بین گزینه های ارائه در متن شرط، ضربه کرنر اولین (آخرین) رخداد در بازی انتخاب شده باشد و اتفاق بیافتد، نتیجه شرط مورد نظر برد خواهد بود.

د) خطا اولین (آخرین) رخداد در بازی خواهد بود. در صورتی که از بین گزینه های ارائه در متن شرط، خطا اولین (آخرین) رخداد در بازی انتخاب شده باشد و اتفاق بیافتد، نتیجه شرط مورد نظر برد خواهد بود.

ه)  آفساید اولین (آخرین) رخداد در بازی خواهد بود. در صورتیکه از بین گزینه های ارائه در متن شرط، آفساید به عنوان اولین (آخرین) اتفاق انتخاب شده  باشد و اتفاق بیافتد و پس از آن بازی با زدن ضربه غیرمستقیم ادامه پیدا کند، شرط مورد نظر برد خواهد شد.
و) به ثمر رسیدن گل اولین ( آخرین ) رخداد بازی خواهد بود. درصورتی که از بین گزینه های ارائه در متن شرط، گل به عنوان اولین ( آخرین ) اتفاق انتخاب شده باشد و اتفاق بیافتد، شرط مورد نظر برد خواهد بود.

زمان ثبت شده برای "ضربه دروازه"، "پرتاب اوت"، "ضربه کرنر"، "پنالتی"، "ضربه آزاد غیر مستقیم"، "آفساید" و "گل" هنگامی است که رخدادهای فوق الذکر توسط داور اعلام می شوند (ثبت می شوند). این موارد کامل محاسبه می شوند اگر:
"ضربه دروازه" – گرفته شده و توپ از نقطه مربوطه زده شده باشد.
"پرتاب اوت" – گرفته شده و توپ از نقطه خروج توپ از خط طولی پرتاب شده باشد.
"ضربه کرنر" – گرفته شده و توپ از نقطه کرنر زده شده باشد.
"ضربه آزاد" – گرفته شده و بازی با ضربه آزاد مجددا آغاز شده باشد.
"پنالتی" – گرفته و زده شود.
"آفساید" – گرفته شده و توپ به صورت ضربه غیر مستقیم زده شده باشد.
"گل" – زمانی که توپ در دروازه حریف قرار گیرد.    
- شرط های مربوط به گل زدن (نزدن) بازیکنی مشخص درمسابقه.
گل به خودی در شرط های فوق الذکر محاسبه نمی شود. اگر بازیکن مشخص شده در حین بازی وارد زمین نشود (در بازی شرکت نکند)، شرط های مربوطه با ضریب یک محاسبه خواهند شد. 
- شرط ها : اگر در بازی:
الف) دوبل (دو گله) ثبت شود (یک بازیکن دقیقا ۲ گل در مسابقه بزند و نه بیشتر).

ب) هت تریک (یک بازیکن دقیقا ۳ گل در مسابقه بزند و نه بیشتر).

ج) پوکر (یک بازیکن دقیقا ۴ گل در مسابقه بزند و نه بیشتر).

د) پنتا تریک (یک بازیکن دقیقا ۵ گل در مسابقه بزند و نه بیشتر).
 
نتایج مربوط به این شرط ها بر این اساس مورد محاسبه قرار می گیرند: ثبت پنتاتریک، که توسط بازیکنی خاص انجام شود نمی تواند به عنوان ثبت پوکر، هت تریک یا دوبل (دو گله) نیز در نظر گرفته شود. (به همان ترتیب، ثبت پوکر, نمی تواند به عنوان هت تریک یا دو گله نیز محاسبه شود یا اتفاق افتادن هت تریک به عنوان دوگله محاسبه نمی شود ). اگر در بازی پنج توپ توسط یک بازیکن در دروازه حریف جای بگیرد، به معنی ثبت هت تریک و دو گله نمی تواند باشد، تسویه بر اساس نتیجه نهایی ثبت شده در مسابقه  صورت می پذیرد. اگر دو حالت یا بیشتر از حالت های نامبرده در بالا، برای بازیکنان متفاوتی ثبت گردد، شرط ها به عنوان برد محاسبه می شوند.
برای مثال اگر در یک بازی دوگله و پوکر توسط بازیکنان متفاوتی ثبت شود، شرط های بسته شده روی "پوکر" و "دوبل" برد در نظر گرفته می شوند.
شرط بستن روی نحوه به ثمر رسیدن گل 
الف) گل به خودی ثبت خواهد شد. (اگر توپ در دروازه خودی جای بگیرد).

ب) گل با ضربه سر ثبت خواهد شد. (اگر توپ با ضربه سر در دروازه حریف جای بگیرد).

ج) گل با ضربه آزاد ثبت خواهد شد. (اگر توپ توسط ضربه آزاد بدون اینکه وارد بازی شود درون دروازه حریف جای بگیرد. در صورتیکه توپ با ضربه مستقیم از نقطه کرنر وارد دروازه حریف شود در این حالت نیز گل با ضربه آزاد محاسبه می گردد).

د) گل با پنالتی ثبت خواهد شد. (اگر توپ با ضربه مستقیم پنالتی وارد دروازه گردد حالتی که در آن  توپ بعد از برگشت داده شدن به بازی یا دور شدن، وارد دروازه شود در زمان تسویه این شرط مورد قبول قرار نمی گیرد ).

ه) گل عادی ثبت خواهد شد (اگر گل با ضربه پا یا سایر موارد مجاز به جز ضربه سر زده شود: البته در صورتیکه توپ با ضربه آزاد و پنالتی وارد دروازه نشود و گل به خودی هم نباشد).

ثبت شرط روی این مورد که تیم منتخب بازیِ باخته را خواهد برد (نخواهد برد).

بردن بازیِ باخته بدین معنی است که تیم مورد نظر با هر امتیازی در حال باختن بازی بوده ولی بازی را با پیروزی به پایان می رساند.

- شرط بستن روی مجموع شماره های پیراهن  بازیکنانی که در بازی گل می زنند: "مجموع بیشتر از (کمتر از) ارقامی که در متن شرط قید شده است".
شماره پیراهن بازیکنانی که گل به خودی می زنند در شرط ذکر شده به حساب نمی آید. شماره های پیراهن بازیکنانی که بیشتر از یک گل به ثمر می رسانند یک مرتبه محاسبه می شود.

- شرط های مربوط به تعداد گل های زده شده و نتیجه بازی:
این مورد برای پیش بینی تعداد گل های زده شده و نتیجه بازی ارائه می شود. 

گزینه های شرط بندی در ذیل ارائه می شوند:

۱) هر دو تیم گل بزنند و برد ۱

۲) هر دو تیم گل بزنند و تساوی

۳) هر دو تیم گل بزنند و برد ۲

۴) مجموع بازی بیشتر از (کمتر از) ارقامی که در متن شرط مشخص شده است و برد ۱

۵) مجموع بازی بیشتر از (کمتر از) ارقامی که در متن شرط مشخص شده است و تساوی

۶) مجموع بازی بیشتر از (کمتر از) ارقامی که در متن شرط مشخص شده است و برد ۲

شرط های متفاوت دیگری بر روی سایر رخدادهای  بازی می توانند توسط پرووایدر ارائه شوند.

- پیش بینی تعداد دقایقی که توسط داور به عنوان وقت تلف شده در نظر گرفته شده و به زمان بازی (نیمه) افزوده می شوند.
در حین تسویه شرط ها ی بسته شده مربوط به وقت تلف شده بازی از موارد زیراستفاده می گردد:
الف) زمانی که (به دقیقه) که بر روی تابلوی کمک داور نشان داده می شود.

ب) اطلاعات مربوط به وقت های تلف شده (به دقیقه) که روی صفحه تلویزیون نقش می بندد.

ج) اطلاعاتی که توسط وب سایت های گنجانده شده در جدول ارائه می گردد.

منابعی که برای تسویه شرط های فوق الذکر به عنوان مرجع در نظر گرفته می شوند، به ترتیب اولویت چیده شده اند  . در صورتیکه نتیجه مورد نظر در هیچ کدام از این منابع وجود نداشته باشد شرط های مربوطه با ضریب ۱ محاسبه خواهند شد.
در صورتیکه اطلاعات در مورد وقت های تلف شده (به دقیقه) اعلام شده و دقایق تلف شده اعمال شده دربازی متفاوت باشند، زمان نشان داده شده روی صفحه برای تسویه شرط های مورد استفاده قرار می گیرد (مورد قبول می باشد).
در صورتیکه اطلاعات مربوط به وقت های تلف شده (بر حسب دقیقه) که روی تابلوی کمک داور و صفحه نمایش تلویزیون در آینده به هر دلیلی تغییر کنند (افزایش یا کاهش داشته باشند)، تسویه شرط ها بر اساس اطلاعات اولیه اعلام شده صورت می گیرد.
وب سایت های رسمی مسابقات (تورنمنت ها) که در جدول ذکر شده اند، به عنوان مرجع در تسویه شرط های بسته شده در مسابقات  فوتبال در نظر گرفته می شوند. (به استثنای شرط های بسته شده روی "کدام تیم بازی را آغاز خواهد کرد" و "دقایقی که به عنوان وقت های تلف شده در پایان بازی (نیمه) توسط داور اعلام می شود").
بازی فوتبالی که (با زمان ۹۰ دقیقه) متوقف شده باشد اگر تا ۲۴ ساعت بازی نشود و یا به پایان نرسد، در صورتی که بازی تا دقیقه 70 ادامه داشته باشد و بعد از آن متوقف شود و تا 24 ساعت آینده مجدد برگزار نشود شرط های آن بازی بر اساس موارد ثبت شده در سایت های معتبر رسمی ورزشی تسویه خواهد شد.
در صورتی هم که بازی قبل از دقیقه 70 متوقف شود و به عنوان تمام نشده در نظر گرفته شود، شرط هایی که نتایج انها تا زمان توقف بازی مشخص شوند و به نتیجه نهایی بازی بستگی نداشته باشند، تسویه می شود. کلیه شرط های دیگر با ضریب 1 محاسبه می شوند.
شرط های متفاوت دیگری بر روی سایر رخدادهای مسابقات فوتبال که توسط پرووایدر ارائه شوند نیز پذیرفته می گردند.